Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

Az alábbiakban részletezett Adatkezelési tájékoztató Alpár Zsuzsanna                          www.thetazsuzsival.com cím alatt elérhető weboldala igénybevételére vonatkoznak.

Személyes adatok védelme

A www.thetazsuzsival.com a regisztráció során beszerzett adatot kizárólag az ott megjelölt célra használja fel. Az adatok kezelését az adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek jogában áll megismernie, illetve módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, illetve kérnie az adatok törlését.

Hírlevél-küldés

A honlapon történő regisztrációval Ön hozzájárul, hogy a www.thetazsuzsival.com szolgáltatásairól rendszeresen további információt, hírlevelet küldjön Önnek. Ez a hírlevél-küldést Ön bármikor, a hírlevélben elhelyezett linkre kattintva lemondhatja. Amennyiben bármilyen problémája adódik a hírlevéllel kapcsolatban, lépjen bátran kapcsolatba a velünk:

Cookiek használata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul a cookie technológia alkalmazásához. Ha nem szeretné engedélyezni a cookie-használatát, a legtöbb böngészőben beállítható a cookie-k elutasítása. A cookiek használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmában bármikor módosításokat tegyen. Az aktuális Adatkezelési tájékoztató a Felhasználó a Weboldal „Adatkezelési tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

Felhasználó hozzájárulásai

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap tulajdonosának Alpár Zsuzsanna (továbbiakban: Szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A SZERZŐ ADATAI

JOGTULAJDONOS: Alpár Zsuzsanna
SZÉKHELY: 7136 Fácánkert, Tolnai u. 24.
Email: thetazsuzsi@gmail.com
Weblap: www.thetazsuzsival.com
Adószám: 25510915-2-17
Telefonszám: +36306672433

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. Általános szabályok

Kérjük, hogy a honlapon történő regisztrációját, illetve megrendelését megelőzően figyelmesen olvassa át általános szerződési feltételeinket.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.thetazsuzsival.com oldalt üzemeltető Alpár Zsuzsanna, mint Jogtulajdonos vagy Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokkal, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A Szolgáltató az Ügyfél részére a szolgáltatást az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint nyújtja.

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződések „távollévők között kötött szerződésnek” minősülnek, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél, mint fogyasztó között a „felíratkozom” gombra való kattintással lép életbe, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, regisztrációja előtt tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Amennyiben valamely kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételeket nem kifogásolja. II. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés: 1. Szolgáltatási jogviszony 1.1 Az Ügyfél a honlapon felíratkozás ikonra való kattintással jelentkezhet. Itt az Ügyfél megadja e-mail elérhetőségét, melyre a Szolgáltató visszaigazolást küld.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  2. 2.1 Szolgáltató kijelenti, hogy a ThetaHealing® konzulens, és mint ilyen, az általa megtartott konzultációk megtartásáért felelős. 2.2 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. 2.3 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott konzultáció információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni. 2.4

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amikor gazdasági, vagy más feltételekben változás áll be, vagy a szerződés szövegében észlelt elírási hiba ezt megköveteli. A szerződés módosításáról Szolgáltató mindazokat értesíti, akiket a módosítás érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a szerződési feltételek végén megjelölt időpontban lép hatályba. 2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a konzultációkral.  2.6 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás mindenkori árait maga határozza meg. Kérjük, hogy az aktuális árakról mindig tájékozódjon a honlapon. A szolgáltatásra mindenkor a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó. 2.7 www.thetazsuzsi.com honlap teljes tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. IV. Adatvédelem, tájékoztatás, adatvédelmi nyilatkozat Alpár Zsuzsanna (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.thetazsuzsi.com (a továbbiakban: Honlap) honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A www.thetazsuzsi.com a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az adatkezelés célja a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelésre a www.thetazsuzsi.com honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg. A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A kezelt adatok köre Technikai adatok: A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Regisztráció: a konzultációra történő jelentkezés során a Felhasználó megadja alábbi adatait: • keresztnév • vezetéknév • e-mail cím • lakcím • telefonszám, a megrendelése során Felhasználó megadja számlázási címét és e-mail címét. A hírlevélre történő jelentkezéskor Felhasználó az e-mail címét és nevét adja meg. A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét Szolgáltató minden esetben a hírlevele végén biztosítja. Az adatkezelés időtartama Szolgáltató a megrendelés során megadott számlázási adatokat a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt archiválási időtartam lejártáig, illetve a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg, a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamban. A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére a Szolgáltató, illetve a Felhasználó által bármikor sor kerülhet. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Adatbiztonság a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát azok kezelése során. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve e-mail útján. Felhasználó bármikor jogosult továbbá adatai törlését vagy azok módosítását kérni Szolgáltatótól. Az érintett a jogait jelen ÁSZF végén feltüntetett levelezési, illetve e-mail címen gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a jelzett elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., további információ: http://www.naih.hu). Egyéb rendelkezések Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. V. A honlap tulajdonosának technikai jogai Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. A honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét Szolgáltató nem garantálja. A honlap állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Záró rendelkezések A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Levelezési cím: 7136 Fácánkert, Tolnai u.24.

Cég név: Alisca Klinker Kft.

Adószám: 25510915-2-17

E-mail: thetazsuzsi@gmail.com

Tárhely üzemeltetője: Tárhelypark

Utolsó módosítás: 2018.05.25.